Urząd Miasta i Gminy Siewierz

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Siewierz

42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16
Telefon: 32 6499400, 32 6499401 Faks: 32 64 99 402
E-Mail: siewierz@siewierz.pl
WWW: http://www.siewierz.pl/
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
P2018-07-26Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: Wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (460,1 KB)
Data publikacji: 2018-07-04 14:30:06
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (22 000,3 KB)
Data publikacji: 2018-07-04 14:30:06
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 10
P2018-07-20Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą „Odsłonięcie, a następnie konserwacja i restauracja bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu, na który składają się mury obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narożne basteje oraz historyczne zejścia z tarasu do kazamat barbakanu” wraz z wykonaniem kompleksowych badań

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (450,3 KB)
Data publikacji: 2018-06-29 11:31:28
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (241,1 KB)
Data publikacji: 2018-06-29 11:31:28
Załącznik PFU z załącznikami.zip (76 577,1 KB)
Data publikacji: 2018-06-29 11:31:28
Załącznik Odpowiedzi na zapytania, zmiana SIWZ, nowy zał. 1, przedłużenie terminu.zip (846,1 KB)
Data publikacji: 2018-07-11 13:17:37
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (204,1 KB)
Data publikacji: 2018-07-11 13:36:18
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 44
P2018-07-12Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach zadania pn. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu

Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (155,9 KB)
Data publikacji: 2018-07-04 14:17:58
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (422,4 KB)
Data publikacji: 2018-07-04 14:17:58
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (206,3 KB)
Data publikacji: 2018-07-12 10:53:05
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (256,7 KB)
Data publikacji: 2018-07-12 10:53:16
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 14
P2018-07-03Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: Wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (461,1 KB)
Data publikacji: 2018-06-05 15:31:42
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (22 000,1 KB)
Data publikacji: 2018-06-05 15:31:42
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (246,1 KB)
Data publikacji: 2018-06-05 16:03:26
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 19.06.2018.pdf (961,6 KB)
Data publikacji: 2018-06-19 12:32:24
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 26.06.2018.pdf (922,2 KB)
Data publikacji: 2018-06-26 16:17:45
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (510,6 KB)
Data publikacji: 2018-07-03 14:30:20
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 04.07.2018.pdf (447,5 KB)
Data publikacji: 2018-07-04 12:36:34
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 156
P2018-06-28Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach zadania pn. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (409,8 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:44:13
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (156,3 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:44:13
Załącznik Odpowiedzi, zmiana SIWZ, przedłużenie terminu.pdf (1 265,8 KB)
Data publikacji: 2018-06-26 15:51:58
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (202,1 KB)
Data publikacji: 2018-06-26 15:52:06
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (212,5 KB)
Data publikacji: 2018-06-29 10:53:56
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (262,5 KB)
Data publikacji: 2018-06-29 10:54:09
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 29
P2018-06-19Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach zadania pn. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (410,7 KB)
Data publikacji: 2018-06-11 12:49:33
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (156,1 KB)
Data publikacji: 2018-06-11 12:49:53
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (266,0 KB)
Data publikacji: 2018-06-19 14:07:42
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (298,0 KB)
Data publikacji: 2018-06-19 14:08:21
Załącznik Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (299,3 KB)
Data publikacji: 2018-07-06 13:58:28
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 95
P2018-06-14Przebudowa i remont dróg gminnych i chodników w okolicy Placu Wojska Polskiego w Siewierzu oraz na ulicach Dąbrowskiego, Słowackiego i Strumień w ramach zadania „Poprawa infrastruktury transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez poprawę infrastruktury drogowej przy Zintegrowanym Punkcie Przesiadkowym w Siewierzu”

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (437,5 KB)
Data publikacji: 2018-05-30 14:36:32
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (232,9 KB)
Data publikacji: 2018-05-30 14:36:32
Załącznik Projekt, STWiOR, przedmiar.zip (14 315,0 KB)
Data publikacji: 2018-05-30 14:36:32
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 07.06.2018.pdf (302,6 KB)
Data publikacji: 2018-06-07 10:38:05
Załącznik Informacja o otwarcia ofert.pdf (388,0 KB)
Data publikacji: 2018-06-14 11:52:10
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (440,9 KB)
Data publikacji: 2018-06-21 13:48:08
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 102
P2018-06-05Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą „Odsłonięcie, a następnie konserwacja i restauracja bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu, na który składają się mury obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narożne basteje oraz historyczne zejścia z tarasu do kazamat barbakanu” wraz z wykonaniem kompleksowych badań

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (459,2 KB)
Data publikacji: 2018-05-15 13:14:12
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (232,0 KB)
Data publikacji: 2018-05-15 13:14:12
Załącznik PFU z załącznikami.zip (76 577,1 KB)
Data publikacji: 2018-05-15 13:14:12
Załącznik Informacja z otwarcia ofert 05.06.2018.pdf (238,1 KB)
Data publikacji: 2018-06-05 14:27:51
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 05.06.2018.pdf (267,9 KB)
Data publikacji: 2018-06-05 14:27:56
Załącznik Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (312,3 KB)
Data publikacji: 2018-07-06 14:05:57
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 106
P2018-05-30Dostawa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Siewierz wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (420,0 KB)
Data publikacji: 2018-05-16 14:31:38
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (1 143,7 KB)
Data publikacji: 2018-05-16 14:31:38
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (318,3 KB)
Data publikacji: 2018-05-18 12:10:31
Załącznik Zmiana SIWZ, przedłużenie terminu, nowe formularze 18.05.2018.zip (982,0 KB)
Data publikacji: 2018-05-18 12:10:38
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 23.05.2018.pdf (1 385,8 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 13:34:55
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 25.05.2018, przedłużenie terminu składania ofert.pdf (698,4 KB)
Data publikacji: 2018-05-25 13:41:26
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.05.2018.pdf (309,5 KB)
Data publikacji: 2018-05-25 13:41:32
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 28.05.2018.pdf (274,3 KB)
Data publikacji: 2018-05-28 13:28:19
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (802,8 KB)
Data publikacji: 2018-05-30 14:34:49
Załącznik Informacja o wyborze oferty Cz. 1.pdf (404,4 KB)
Data publikacji: 2018-06-01 14:27:30
Załącznik Informacja o wyborze oferty Cz. 3.pdf (483,7 KB)
Data publikacji: 2018-06-01 14:27:38
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Cz. 2.pdf (355,1 KB)
Data publikacji: 2018-06-06 13:59:30
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu postępowania.pdf (309,4 KB)
Data publikacji: 2018-07-06 14:01:26
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 194
P2018-05-30Przebudowa i remont dróg gminnych i chodników w okolicy Placu Wojska Polskiego w Siewierzu oraz na ulicach Dąbrowskiego, Słowackiego i Strumień w ramach zadania „Poprawa infrastruktury transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez poprawę infrastruktury drogowej przy Zintegrowanym Punkcie Przesiadkowym w Siewierzu”

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (437,8 KB)
Data publikacji: 2018-05-11 14:12:22
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (228,2 KB)
Data publikacji: 2018-05-11 14:12:22
Załącznik Projekt, STWiOR, przedmiar.zip (14 315,0 KB)
Data publikacji: 2018-05-11 14:12:22
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (193,7 KB)
Data publikacji: 2018-05-30 11:06:47
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Cz.1.pdf (255,4 KB)
Data publikacji: 2018-05-30 14:37:20
Załącznik Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (309,3 KB)
Data publikacji: 2018-06-28 10:21:28
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 107

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij