Urząd Miasta i Gminy Siewierz

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Siewierz

42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16
Telefon: 32 6499400, 32 6499401 Faks: 32 64 99 402
E-Mail: siewierz@siewierz.pl
WWW: http://www.siewierz.pl/
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««1234567»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
P2018-02-22Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą: „Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu”

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (447,7 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 13:42:21
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (215,6 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 13:42:21
Załącznik Program funkcjonalno-użytkowy.zip (39 293,8 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 13:42:21
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 07.02.2018.pdf (3 330,6 KB)
Data publikacji: 2018-02-07 13:08:13
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 13.02.2018.pdf (1 167,4 KB)
Data publikacji: 2018-02-13 14:00:00
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 15.02.2018.pdf (522,1 KB)
Data publikacji: 2018-02-15 14:22:20
Załącznik Informacja o złożonych ofertach 22.02.2018.pdf (381,0 KB)
Data publikacji: 2018-02-22 12:06:15
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (272,2 KB)
Data publikacji: 2018-02-23 12:02:33
Załącznik Ogłoszenie o wyniku przetargu.pdf (320,4 KB)
Data publikacji: 2018-02-23 13:22:02
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 502
P2018-02-05Zagospodarowanie terenu w Siewierzu na cele rekreacyjno-edukacyjne poprzez budowę Parku Miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach projektu pn. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Siewierz

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (445,6 KB)
Data publikacji: 2018-01-05 14:35:32
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (222,9 KB)
Data publikacji: 2018-01-05 14:35:32
Załącznik Dokumentacja techniczna.zip (187 496,1 KB)
Data publikacji: 2018-01-05 14:35:32
Załącznik Odpowiedzi na zapytania z 18.01.2018.pdf (311,4 KB)
Data publikacji: 2018-01-18 11:59:16
Załącznik Informacja Zamawiającego 18.01.2018.zip (2 094,6 KB)
Data publikacji: 2018-01-18 13:17:14
Załącznik Odpowiedzi na zapytanie 25.01.2018.pdf (2 502,1 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 14:42:08
Załącznik Odpowiedzi na zapytanie 26.01.2018.pdf (864,4 KB)
Data publikacji: 2018-01-26 13:32:17
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (575,5 KB)
Data publikacji: 2018-02-05 12:42:12
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (640,4 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 14:14:03
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (475,3 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 12:23:36
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 738
P2017-12-28Świadczenie usług w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby gospodarki nieruchomościami w latach 2018-2019 na terenie Gminy Siewierz

Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (855,2 KB)
Data publikacji: 2017-12-01 14:52:51
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (417,9 KB)
Data publikacji: 2017-12-01 14:52:51
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (342,3 KB)
Data publikacji: 2017-12-28 14:17:46
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (240,5 KB)
Data publikacji: 2017-12-28 14:17:52
Załącznik Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (295,7 KB)
Data publikacji: 2018-01-12 08:13:59
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 193
P2017-12-21Rozbudowa, kompleksowa termomodernizacja i remont pomieszczeń budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych wraz z zagospodarowaniem terenu

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (438,2 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 14:31:28
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (1 019,8 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 14:31:28
Załącznik Projekty i wizualizacje.zip (39 632,8 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 14:31:28
Załącznik Pozwolenia na budowę.zip (2 123,2 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 14:31:28
Załącznik Przedmiar robót.pdf (2 865,3 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 14:31:28
Załącznik STWiORB.pdf (5 123,6 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 14:31:28
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 29.11.2017.pdf (310,5 KB)
Data publikacji: 2017-11-29 12:48:40
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 14.12.2017.pdf (329,3 KB)
Data publikacji: 2017-12-14 14:13:12
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (203,0 KB)
Data publikacji: 2017-12-15 14:28:34
Załącznik Odpowiedzi, zmiana SIWZ, wydłużenie terminu.zip (3 574,0 KB)
Data publikacji: 2017-12-15 14:28:54
Załącznik Odpowiedzi na zapytania z dnia 22.12.2017.zip (1 430,1 KB)
Data publikacji: 2017-12-22 12:48:50
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (405,9 KB)
Data publikacji: 2017-12-29 13:52:04
Załącznik Informacja o wyborze oferty 23.01.2018.pdf (519,3 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 15:33:00
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (340,2 KB)
Data publikacji: 2018-02-12 13:09:29
Siewierz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 794
P2017-12-12Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Siewierz w latach 2018-2020

Załącznik Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf (245,9 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 13:45:51
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (302,3 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 14:38:39
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 90
P2017-10-20Przebudowa części drogi gminnej wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w Podwarpiu.

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (438,4 KB)
Data publikacji: 2017-09-20 14:03:17
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (181,8 KB)
Data publikacji: 2017-09-20 14:03:17
Załącznik Projekt, przedmiary, STWiOR.zip (55 912,9 KB)
Data publikacji: 2017-09-20 14:03:17
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 09.10.2017.zip (4 057,7 KB)
Data publikacji: 2017-10-09 11:34:26
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (419,7 KB)
Data publikacji: 2017-10-20 12:19:48
Załącznik Informacja o wyborze oferty.pdf (515,9 KB)
Data publikacji: 2017-11-07 13:59:36
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (344,1 KB)
Data publikacji: 2017-11-15 12:44:20
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 391
P2017-10-16Przebudowa części parteru z likwidacją kotłowni węglowej oraz przystosowanie istniejącego pomieszczenia piętra na kotłownię gazową w budynku gminnym remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowicach wraz z wykonaniem instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej.

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (427,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 14:31:08
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (761,6 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 14:31:08
Załącznik Dokumentacja projektowa i STWiOR.zip (16 666,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 14:31:08
Załącznik Pozwolenie na budowę.pdf (1 216,6 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 14:31:08
Załącznik Przedmiar robót.pdf (373,8 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 14:31:08
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (425,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-16 12:57:13
Załącznik Informacja o wyborze oferty.pdf (463,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-25 12:42:10
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (337,4 KB)
Data publikacji: 2017-11-17 14:53:12
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 334
P2017-10-11Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji inwestycji budowy drogi gminnej łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ulicą Bytomską w Siewierzu oraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (437,6 KB)
Data publikacji: 2017-09-13 12:58:23
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (4 699,7 KB)
Data publikacji: 2017-09-13 12:58:23
Załącznik Informacja o otwarcia ofert.pdf (361,1 KB)
Data publikacji: 2017-10-11 13:47:19
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (302,1 KB)
Data publikacji: 2017-10-11 13:48:15
Załącznik Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (308,3 KB)
Data publikacji: 2017-11-10 14:30:34
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 233
P2017-10-06Przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniakach

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (431,1 KB)
Data publikacji: 2017-09-08 14:26:19
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (818,9 KB)
Data publikacji: 2017-09-08 14:26:19
Załącznik Przedmiary robót.zip (5 103,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-08 14:26:19
Załącznik Kosztorysy ślepe.zip (415,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-08 14:26:19
Załącznik Pozwolenie na budowę.pdf (1 038,4 KB)
Data publikacji: 2017-09-08 14:26:19
Załącznik Dokumentacja projektowa i STWiOR.zip (27 012,7 KB)
Data publikacji: 2017-09-08 14:26:19
Załącznik Odpowiedzi na zapytanie 18.09.2017.pdf (361,8 KB)
Data publikacji: 2017-09-18 10:27:32
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 25.09.2017.pdf (321,7 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 10:33:46
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 29.09.2017.pdf (700,1 KB)
Data publikacji: 2017-09-29 12:05:42
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (452,8 KB)
Data publikacji: 2017-10-06 12:59:09
Załącznik Informacja o wyborze oferty.pdf (562,7 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 12:21:30
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (342,6 KB)
Data publikacji: 2017-11-15 08:12:43
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 549
P2017-10-03Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 7.000.000,00 zł

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U. UE.pdf (138,5 KB)
Data publikacji: 2017-08-24 10:23:55
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nieobowiązkowe.pdf (403,9 KB)
Data publikacji: 2017-08-24 10:23:55
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (155,9 KB)
Data publikacji: 2017-08-24 10:23:55
Załącznik Pakiet informacyjny.zip (237 467,7 KB)
Data publikacji: 2017-08-24 10:23:55
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 05.09.2017 r..pdf (265,4 KB)
Data publikacji: 2017-09-05 10:37:42
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (405,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-03 14:34:06
Załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (452,8 KB)
Data publikacji: 2017-10-31 14:10:08
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP.pdf (244,1 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 07:13:20
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dz.U. UE.pdf (166,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 07:13:03
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 387

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij