Urząd Miasta i Gminy Siewierz

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Siewierz

42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16
Telefon: 32 6499400, 32 6499401 Faks: 32 64 99 402
E-Mail: siewierz@siewierz.pl
WWW: http://www.siewierz.pl/
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««1234567»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
P2018-05-14Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą: „Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu”

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (447,6 KB)
Data publikacji: 2018-04-16 13:22:38
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (1 140,2 KB)
Data publikacji: 2018-04-16 13:22:38
Załącznik Program funkcjonalno-użytkowy.zip (39 130,2 KB)
Data publikacji: 2018-04-16 13:22:38
Siewierz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 47
P2018-05-11Modernizacja budynku gminnego remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowicach w Gminie Siewierz

Załącznik Ogłoszenie o zamówienu.pdf (426,2 KB)
Data publikacji: 2018-04-20 14:12:52
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (218,9 KB)
Data publikacji: 2018-04-20 14:12:52
Załącznik przedmiary robót.zip (816,4 KB)
Data publikacji: 2018-04-20 14:12:52
Załącznik STWiORB.pdf (410,2 KB)
Data publikacji: 2018-04-20 14:12:52
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 35
P2018-05-10Zagospodarowanie terenu przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowicach w Gminie Siewierz

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (438,0 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 14:34:54
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (219,4 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 14:34:54
Załącznik Przedmiar robót.pdf (2 507,7 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 14:34:54
Załącznik Rysunek zagospodarowania terenu.pdf (803,1 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 14:34:54
Załącznik STWiORB.pdf (900,8 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 14:34:54
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 43
P2018-05-08Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą „Odsłonięcie, a następnie konserwacja i restauracja bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu, na który składają się mury obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narożne basteje oraz historyczne zejścia z tarasu do kazamat barbakanu” wraz z wykonaniem kompleksowych badań

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (446,4 KB)
Data publikacji: 2018-04-05 13:37:01
Załącznik PFU z załącznikami.zip (76 577,1 KB)
Data publikacji: 2018-04-05 13:37:01
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (234,5 KB)
Data publikacji: 2018-04-05 13:37:01
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 60
P2018-04-27Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (425,8 KB)
Data publikacji: 2018-04-09 12:56:41
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (974,0 KB)
Data publikacji: 2018-04-09 13:24:00
Załącznik Odpowiedzi, zmiana SIWZ, przedłużenie terminu 19.04.2018.pdf (2 624,8 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 14:36:09
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (203,1 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 14:45:25
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 64
P2018-02-22Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą: „Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu”

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (447,7 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 13:42:21
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (215,6 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 13:42:21
Załącznik Program funkcjonalno-użytkowy.zip (39 293,8 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 13:42:21
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 07.02.2018.pdf (3 330,6 KB)
Data publikacji: 2018-02-07 13:08:13
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 13.02.2018.pdf (1 167,4 KB)
Data publikacji: 2018-02-13 14:00:00
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 15.02.2018.pdf (522,1 KB)
Data publikacji: 2018-02-15 14:22:20
Załącznik Informacja o złożonych ofertach 22.02.2018.pdf (381,0 KB)
Data publikacji: 2018-02-22 12:06:15
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (272,2 KB)
Data publikacji: 2018-02-23 12:02:33
Załącznik Ogłoszenie o wyniku przetargu.pdf (320,4 KB)
Data publikacji: 2018-02-23 13:22:02
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 588
P2018-02-05Zagospodarowanie terenu w Siewierzu na cele rekreacyjno-edukacyjne poprzez budowę Parku Miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach projektu pn. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Siewierz

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (445,6 KB)
Data publikacji: 2018-01-05 14:35:32
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (222,9 KB)
Data publikacji: 2018-01-05 14:35:32
Załącznik Dokumentacja techniczna.zip (187 496,1 KB)
Data publikacji: 2018-01-05 14:35:32
Załącznik Odpowiedzi na zapytania z 18.01.2018.pdf (311,4 KB)
Data publikacji: 2018-01-18 11:59:16
Załącznik Informacja Zamawiającego 18.01.2018.zip (2 094,6 KB)
Data publikacji: 2018-01-18 13:17:14
Załącznik Odpowiedzi na zapytanie 25.01.2018.pdf (2 502,1 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 14:42:08
Załącznik Odpowiedzi na zapytanie 26.01.2018.pdf (864,4 KB)
Data publikacji: 2018-01-26 13:32:17
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (575,5 KB)
Data publikacji: 2018-02-05 12:42:12
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (640,4 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 14:14:03
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (475,3 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 12:23:36
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 846
P2017-12-28Świadczenie usług w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby gospodarki nieruchomościami w latach 2018-2019 na terenie Gminy Siewierz

Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (855,2 KB)
Data publikacji: 2017-12-01 14:52:51
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (417,9 KB)
Data publikacji: 2017-12-01 14:52:51
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (342,3 KB)
Data publikacji: 2017-12-28 14:17:46
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (240,5 KB)
Data publikacji: 2017-12-28 14:17:52
Załącznik Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (295,7 KB)
Data publikacji: 2018-01-12 08:13:59
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 211
P2017-12-21Rozbudowa, kompleksowa termomodernizacja i remont pomieszczeń budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych wraz z zagospodarowaniem terenu

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (438,2 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 14:31:28
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (1 019,8 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 14:31:28
Załącznik Projekty i wizualizacje.zip (39 632,8 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 14:31:28
Załącznik Pozwolenia na budowę.zip (2 123,2 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 14:31:28
Załącznik Przedmiar robót.pdf (2 865,3 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 14:31:28
Załącznik STWiORB.pdf (5 123,6 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 14:31:28
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 29.11.2017.pdf (310,5 KB)
Data publikacji: 2017-11-29 12:48:40
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 14.12.2017.pdf (329,3 KB)
Data publikacji: 2017-12-14 14:13:12
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (203,0 KB)
Data publikacji: 2017-12-15 14:28:34
Załącznik Odpowiedzi, zmiana SIWZ, wydłużenie terminu.zip (3 574,0 KB)
Data publikacji: 2017-12-15 14:28:54
Załącznik Odpowiedzi na zapytania z dnia 22.12.2017.zip (1 430,1 KB)
Data publikacji: 2017-12-22 12:48:50
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (405,9 KB)
Data publikacji: 2017-12-29 13:52:04
Załącznik Informacja o wyborze oferty 23.01.2018.pdf (519,3 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 15:33:00
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (340,2 KB)
Data publikacji: 2018-02-12 13:09:29
Siewierz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 839
P2017-12-12Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Siewierz w latach 2018-2020

Załącznik Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf (245,9 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 13:45:51
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (302,3 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 14:38:39
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 100

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij