Urząd Miasta i Gminy Siewierz

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Siewierz

42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16
Telefon: 32 6499400, 32 6499401 Faks: 32 64 99 402
E-Mail: siewierz@siewierz.pl
WWW: http://www.siewierz.pl/
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
P2019-09-27Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń i innych decyzji niezbędnych dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy i przebudowy sieci wodociągowej w południowej części Gminy Siewierz wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (435.1 KB)
Data publikacji: 2019-08-21 14:21:25
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (213.1 KB)
Data publikacji: 2019-08-21 14:21:25
Załącznik Załączniki graficzne.zip (42,223.8 KB)
Data publikacji: 2019-08-21 14:21:25
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 123
P2019-09-06Remont nawierzchni drogowej ulicy bocznej od ulicy Rolniczej w Żelisławicach w Gminie Siewierz

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (423.1 KB)
Data publikacji: 2019-08-21 15:15:04
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (241.6 KB)
Data publikacji: 2019-08-21 15:15:04
Załącznik Dokumentacja, przedmiar, STWiORB.zip (984.0 KB)
Data publikacji: 2019-08-21 15:15:04
Załącznik Informacja z otwarcia ofert 06.09.2019.pdf (380.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-06 12:00:49
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 98
P2019-08-22Budowa drogi dojazdowej do pól w Siewierzu przy ul. Długiej

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (424.5 KB)
Data publikacji: 2019-08-06 12:51:34
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (764.5 KB)
Data publikacji: 2019-08-06 12:51:34
Załącznik Dokumentacja.zip (14,581.2 KB)
Data publikacji: 2019-08-06 12:51:34
Załącznik Odpowiedzi na pytania 13.08.2019.pdf (255.4 KB)
Data publikacji: 2019-08-13 16:26:35
Załącznik Informacja z otwarcia ofert 22.08.2019.pdf (337.1 KB)
Data publikacji: 2019-08-22 12:49:02
Załącznik Informacja o wyborze oferty 27.08.2019.pdf (370.7 KB)
Data publikacji: 2019-08-27 14:38:57
Siewierz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 251
P2019-06-10Przewóz uczniów z terenu Gminy Siewierz do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku szkolnym 2020/2021

Załącznik Ogłoszenie o zamówienie.pdf (446.2 KB)
Data publikacji: 2019-05-31 12:11:40
Załącznik SIWZ wraz z załącznikami.zip (231.4 KB)
Data publikacji: 2019-05-31 12:11:40
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (401.4 KB)
Data publikacji: 2019-06-10 13:07:40
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty - Część I.pdf (363.5 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 13:10:30
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty - Część II.pdf (365.7 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 13:10:35
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (315.7 KB)
Data publikacji: 2019-07-16 09:35:04
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 108
P2019-04-17Wykonanie podobnych usług i robót budowlanych do zadania: Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą: „Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu”, tj. polegających na rozszerzeniu zaprojektowania i budowy przedszkola o żłobek (zamówienie z wolnej ręki)

Załącznik Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf (339.0 KB)
Data publikacji: 2019-04-04 14:58:51
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (314.1 KB)
Data publikacji: 2019-04-23 11:16:41
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 97
P2019-03-21Budowa drogi gminnej łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ul. Bytomską w Siewierzu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz siecią wodociągową

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (436.1 KB)
Data publikacji: 2019-02-21 13:07:02
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (208.7 KB)
Data publikacji: 2019-02-21 13:07:02
Załącznik Dokumentacja.zip (96,373.8 KB)
Data publikacji: 2019-02-21 13:07:02
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 01.03.2019.zip (4,866.4 KB)
Data publikacji: 2019-03-01 10:01:42
Załącznik Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ 06.03.2019.zip (1,374.7 KB)
Data publikacji: 2019-03-06 12:49:31
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 13.03.2019.pdf (377.7 KB)
Data publikacji: 2019-03-13 13:35:58
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 14.03.2019.pdf (343.2 KB)
Data publikacji: 2019-03-14 15:03:47
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (539.5 KB)
Data publikacji: 2019-03-21 13:51:02
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (556.4 KB)
Data publikacji: 2019-04-02 15:57:31
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 935
P2019-03-05Budowa kanalizacji sanitarnej na tzw. „Piwoni” w Siewierzu oraz przebudowa i odwodnienie dróg na „Piwoni” wraz z przebudową wodociągu

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (439.9 KB)
Data publikacji: 2019-02-06 12:37:16
Załącznik Dokumentacja techniczna.zip (407,602.8 KB)
Data publikacji: 2019-02-06 12:37:16
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (566.0 KB)
Data publikacji: 2019-02-06 12:37:16
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 22.02.2019.pdf (323.6 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 09:21:39
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 25.02.2019.pdf (416.9 KB)
Data publikacji: 2019-02-25 11:16:49
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 01.03.2019.pdf (224.5 KB)
Data publikacji: 2019-03-01 13:18:47
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (311.8 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 11:57:11
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (27.8 KB)
Data publikacji: 2019-03-13 11:35:37
Załącznik Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (310.0 KB)
Data publikacji: 2019-03-15 11:12:45
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 477
P2019-02-11Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Siewierz

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U. UE.pdf (186.3 KB)
Data publikacji: 2019-01-08 15:29:49
Załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.zip (6,553.5 KB)
Data publikacji: 2019-01-08 15:29:49
Załącznik Zmiana treści SIWZ 31.01.2019.pdf (922.8 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 09:01:07
Załącznik Informacja z otwarcia ofert 11.02.2019.pdf (389.1 KB)
Data publikacji: 2019-02-11 13:41:43
Załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (414.8 KB)
Data publikacji: 2019-03-07 14:23:29
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (169.6 KB)
Data publikacji: 2019-04-12 12:57:49
Załącznik Sprostowanie do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego.pdf (157.3 KB)
Data publikacji: 2019-04-17 13:12:02
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 374
P2019-02-07Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniakach

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (411.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-29 14:35:54
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (165.4 KB)
Data publikacji: 2019-01-29 14:35:54
Załącznik Odpowiedzi na zapytanie 05.02.2019.pdf (231.4 KB)
Data publikacji: 2019-02-05 15:54:21
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (356.4 KB)
Data publikacji: 2019-02-08 12:40:19
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (429.0 KB)
Data publikacji: 2019-02-18 10:21:15
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (333.3 KB)
Data publikacji: 2019-03-13 15:28:56
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 113
P2019-01-10Dokończenie budowy polegającej na zagospodarowaniu terenu w Siewierzu na cele rekreacyjno-edukacyjne poprzez budowę Parku Miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach projektu pn. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Siewierz

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (441.3 KB)
Data publikacji: 2018-12-19 14:00:33
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (212.7 KB)
Data publikacji: 2018-12-19 14:00:33
Załącznik Dokumentacja techniczna.zip (202,079.9 KB)
Data publikacji: 2018-12-19 14:00:33
Załącznik Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.01.2019 r..pdf (340.4 KB)
Data publikacji: 2019-01-10 12:03:40
Załącznik Informacja o wyborze oferty.pdf (371.3 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 13:33:43
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (345.1 KB)
Data publikacji: 2019-03-01 09:35:05
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 420

«««12345678910»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij