Urząd Miasta i Gminy Siewierz

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Siewierz

42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16
Telefon: 32 6499400, 32 6499401 Faks: 32 64 99 402
E-Mail: siewierz@siewierz.pl
WWW: http://www.siewierz.pl/
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
P2017-06-27Przewóz uczniów z terenu Gminy Siewierz do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2018/2019

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (428,5 KB)
Data publikacji: 2017-06-13 16:00:02
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (1 191,3 KB)
Data publikacji: 2017-06-13 16:00:02
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 26
P2017-06-08Budowa oświetlenia przejść dla pieszych i oświetlenia wiat przystankowych w Gminie Siewierz

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (421,4 KB)
Data publikacji: 2017-05-11 13:45:56
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (180,2 KB)
Data publikacji: 2017-05-11 13:45:56
Załącznik Dokumentacja techniczna.zip (33 961,6 KB)
Data publikacji: 2017-05-11 13:45:56
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (297,6 KB)
Data publikacji: 2017-06-08 14:21:44
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 322
P2017-05-10Kontynuacja budowy istniejącego w stanie surowym budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wyodrębnieniem samodzielnych lokali komunalnych i socjalnych wraz z budową budynku gospodarczego i zagospodarowaniem terenu na działce nr 7530 przy ul. Górnej w Siewierzu

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (627,3 KB)
Data publikacji: 2017-04-18 14:52:29
Załącznik SIWZ z załacznikami.zip (216,5 KB)
Data publikacji: 2017-04-18 14:52:29
Załącznik Dokumentacja techniczna.zip (31 623,2 KB)
Data publikacji: 2017-04-18 14:52:29
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 20.04.2017.pdf (331,9 KB)
Data publikacji: 2017-04-20 14:25:28
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 27.04.2017 r..pdf (468,0 KB)
Data publikacji: 2017-04-27 12:34:16
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 05.05.2017.pdf (484,7 KB)
Data publikacji: 2017-05-05 14:06:19
Załącznik Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.05.2017 r..pdf (428,5 KB)
Data publikacji: 2017-05-10 11:28:39
Załącznik Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą.zip (474,1 KB)
Data publikacji: 2017-06-02 14:42:02
Załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (550,5 KB)
Data publikacji: 2017-06-08 14:30:53
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 201
P2017-04-14Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (302,2 KB)
Data publikacji: 2017-03-31 13:03:53
Załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.zip (149,2 KB)
Data publikacji: 2017-03-31 13:03:53
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 06.04.2017 r..pdf (864,9 KB)
Data publikacji: 2017-04-06 13:18:53
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (353,7 KB)
Data publikacji: 2017-04-14 11:15:45
Załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (456,5 KB)
Data publikacji: 2017-04-26 14:23:24
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (264,2 KB)
Data publikacji: 2017-05-12 14:30:37
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 127
P2017-04-12Kontynuacja budowy istniejącego w stanie surowym budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wyodrębnieniem samodzielnych lokali komunalnych i socjalnych wraz z budową budynku gospodarczego i zagospodarowaniem terenu na działce nr 7530 przy ul. Górnej w Siewierzu

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (127,6 KB)
Data publikacji: 2017-03-17 13:21:01
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (200,9 KB)
Data publikacji: 2017-03-17 13:21:01
Załącznik Dokumentacja techniczna.zip (31 623,2 KB)
Data publikacji: 2017-03-17 13:21:01
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 07.04.2017.zip (460,9 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 15:00:11
Załącznik Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.04.2017 r..pdf (338,7 KB)
Data publikacji: 2017-04-12 13:33:03
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (288,8 KB)
Data publikacji: 2017-04-12 13:33:17
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 137
P2017-04-04Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Piastów w Żelisławicach na odcinku: od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 793 w Czekance do cmentarza parafialnego w Żelisławicach

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (117,9 KB)
Data publikacji: 2017-03-07 13:17:18
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (168,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-07 13:17:18
Załącznik Dokumentacja projektowa.zip (12 753,6 KB)
Data publikacji: 2017-03-07 13:17:18
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 27.03.2017.pdf (254,4 KB)
Data publikacji: 2017-03-27 13:59:29
Załącznik Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.04.2017 r..pdf (584,1 KB)
Data publikacji: 2017-04-04 11:32:50
Załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (792,5 KB)
Data publikacji: 2017-04-21 13:42:05
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (270,8 KB)
Data publikacji: 2017-05-05 10:59:44
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 176
P2017-03-31Budowa Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (137,1 KB)
Data publikacji: 2017-03-10 14:06:35
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (185,6 KB)
Data publikacji: 2017-03-10 14:06:35
Załącznik Dokumentacja techniczna I - Zintregrowany Punkt Przesiadkowy.zip (0,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-10 14:06:35
Załącznik Informacja z otwarcia ofert 31.03.2017.pdf (324,2 KB)
Data publikacji: 2017-03-31 12:32:15
Załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (914,8 KB)
Data publikacji: 2017-04-21 09:45:36
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (276,7 KB)
Data publikacji: 2017-04-28 13:39:59
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 436
P2017-03-28Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola integracyjnego w Siewierzu

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (136,3 KB)
Data publikacji: 2017-03-03 12:53:19
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (205,4 KB)
Data publikacji: 2017-03-03 13:04:39
Załącznik Dokumentacja I.zip (81 310,7 KB)
Data publikacji: 2017-03-03 13:11:32
Załącznik Dokumentacja II.zip (279 235,4 KB)
Data publikacji: 2017-03-03 13:20:11
Załącznik Dokumentacja III.zip (75 179,6 KB)
Data publikacji: 2017-03-03 13:24:50
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (45,8 KB)
Data publikacji: 2017-03-06 14:40:25
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 14.03.2017.pdf (1 853,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-14 14:39:09
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 21.03.2017.pdf (2 816,6 KB)
Data publikacji: 2017-03-21 13:01:32
Załącznik Informacja z otwarcia ofert 28.03.2017.pdf (413,9 KB)
Data publikacji: 2017-03-28 15:04:06
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (270,7 KB)
Data publikacji: 2017-04-05 09:45:58
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1328
P2017-03-23Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu

Załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.zip (141,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-03 12:54:17
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (303,1 KB)
Data publikacji: 2017-03-03 12:54:17
Załącznik Odpowiedz na zapytania.pdf (444,6 KB)
Data publikacji: 2017-03-14 11:00:43
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (356,1 KB)
Data publikacji: 2017-03-23 11:11:46
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (238,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-27 10:43:13
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 178
P2017-02-27Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.doc (165,5 KB)
Data publikacji: 2017-01-25 14:14:25
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (264,7 KB)
Data publikacji: 2017-01-25 14:14:25
Załącznik Dokumentacja techniczna II - Droga rowerowa.zip (189 212,6 KB)
Data publikacji: 2017-01-25 14:14:25
Załącznik Dokumentacja techniczna I - Zintregrowany Punkt Przesiadkowy.7z.001 (307 200,0 KB)
Data publikacji: 2017-01-26 13:36:36
Załącznik Dokumentacja techniczna I - Zintregrowany Punkt Przesiadkowy.7z.002 (249 819,5 KB)
Data publikacji: 2017-01-26 13:39:56
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc (27,0 KB)
Data publikacji: 2017-01-30 12:29:41
Załącznik Przedłużenie terminu składania ofert.pdf (406,5 KB)
Data publikacji: 2017-01-30 12:29:59
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 09.02.2017.zip (2 308,9 KB)
Data publikacji: 2017-02-09 09:19:07
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 16.02.2016.pdf (537,2 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 12:25:31
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 22.02.2017.pdf (1 124,6 KB)
Data publikacji: 2017-02-22 10:22:10
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.zip (353,3 KB)
Data publikacji: 2017-02-28 11:54:17
Załącznik Uniewaznienie postępowania.pdf (247,6 KB)
Data publikacji: 2017-02-28 13:10:05
Załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (489,1 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 12:21:09
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (289,6 KB)
Data publikacji: 2017-03-27 13:55:28
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1515

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij