Urząd Miasta i Gminy Siewierz

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Siewierz

42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16
Telefon: 32 6499400, 32 6499401 Faks: 32 64 99 402
E-Mail: siewierz@siewierz.pl
WWW: http://www.siewierz.pl/
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
P2017-04-12Kontynuacja budowy istniejącego w stanie surowym budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wyodrębnieniem samodzielnych lokali komunalnych i socjalnych wraz z budową budynku gospodarczego i zagospodarowaniem terenu na działce nr 7530 przy ul. Górnej w Siewierzu

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (127,6 KB)
Data publikacji: 2017-03-17 13:21:01
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (200,9 KB)
Data publikacji: 2017-03-17 13:21:01
Załącznik Dokumentacja techniczna.zip (31 623,2 KB)
Data publikacji: 2017-03-17 13:21:01
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 43
P2017-04-04Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Piastów w Żelisławicach na odcinku: od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 793 w Czekance do cmentarza parafialnego wo Żelisławicach

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (117,9 KB)
Data publikacji: 2017-03-07 13:17:18
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (168,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-07 13:17:18
Załącznik Dokumentacja projektowa.zip (12 753,6 KB)
Data publikacji: 2017-03-07 13:17:18
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 27.03.2017.pdf (254,4 KB)
Data publikacji: 2017-03-27 13:59:29
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 76
P2017-03-31Budowa Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (137,1 KB)
Data publikacji: 2017-03-10 14:06:35
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (185,6 KB)
Data publikacji: 2017-03-10 14:06:35
Załącznik Dokumentacja techniczna I - Zintregrowany Punkt Przesiadkowy.zip (0,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-10 14:06:35
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 204
P2017-03-28Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola integracyjnego w Siewierzu

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (136,3 KB)
Data publikacji: 2017-03-03 12:53:19
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (205,4 KB)
Data publikacji: 2017-03-03 13:04:39
Załącznik Dokumentacja I.zip (81 310,7 KB)
Data publikacji: 2017-03-03 13:11:32
Załącznik Dokumentacja II.zip (279 235,4 KB)
Data publikacji: 2017-03-03 13:20:11
Załącznik Dokumentacja III.zip (75 179,6 KB)
Data publikacji: 2017-03-03 13:24:50
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (45,8 KB)
Data publikacji: 2017-03-06 14:40:25
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 14.03.2017.pdf (1 853,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-14 14:39:09
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 21.03.2017.pdf (2 816,6 KB)
Data publikacji: 2017-03-21 13:01:32
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 956
P2017-03-23Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu

Załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.zip (141,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-03 12:54:17
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (303,1 KB)
Data publikacji: 2017-03-03 12:54:17
Załącznik Odpowiedz na zapytania.pdf (444,6 KB)
Data publikacji: 2017-03-14 11:00:43
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (356,1 KB)
Data publikacji: 2017-03-23 11:11:46
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (238,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-27 10:43:13
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 91
P2017-02-27Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.doc (165,5 KB)
Data publikacji: 2017-01-25 14:14:25
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (264,7 KB)
Data publikacji: 2017-01-25 14:14:25
Załącznik Dokumentacja techniczna II - Droga rowerowa.zip (189 212,6 KB)
Data publikacji: 2017-01-25 14:14:25
Załącznik Dokumentacja techniczna I - Zintregrowany Punkt Przesiadkowy.7z.001 (307 200,0 KB)
Data publikacji: 2017-01-26 13:36:36
Załącznik Dokumentacja techniczna I - Zintregrowany Punkt Przesiadkowy.7z.002 (249 819,5 KB)
Data publikacji: 2017-01-26 13:39:56
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc (27,0 KB)
Data publikacji: 2017-01-30 12:29:41
Załącznik Przedłużenie terminu składania ofert.pdf (406,5 KB)
Data publikacji: 2017-01-30 12:29:59
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 09.02.2017.zip (2 308,9 KB)
Data publikacji: 2017-02-09 09:19:07
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 16.02.2016.pdf (537,2 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 12:25:31
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 22.02.2017.pdf (1 124,6 KB)
Data publikacji: 2017-02-22 10:22:10
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.zip (353,3 KB)
Data publikacji: 2017-02-28 11:54:17
Załącznik Uniewaznienie postępowania.pdf (247,6 KB)
Data publikacji: 2017-02-28 13:10:05
Załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (489,1 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 12:21:09
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (289,6 KB)
Data publikacji: 2017-03-27 13:55:28
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1326
P2017-02-20Budowa bazy sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu oraz budowa oświetlenia zewnętrznego i systemu monitoringu

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.doc (134,5 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 12:15:57
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (196,4 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 12:15:57
Załącznik Dokumentacja techniczna.zip (13 984,7 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 12:15:57
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 30.01.2017.zip (2 039,1 KB)
Data publikacji: 2017-01-30 11:25:50
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 06.02.2017.zip (2 880,2 KB)
Data publikacji: 2017-02-06 07:42:16
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (46,4 KB)
Data publikacji: 2017-02-13 14:04:24
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 13.02.2017, przedłużenie terminu składania ofert.pdf (3 181,7 KB)
Data publikacji: 2017-02-13 14:09:24
Załącznik Informacja z otwarcia ofert 22.02.2017.zip (473,9 KB)
Data publikacji: 2017-02-22 12:46:58
Załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (772,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-10 14:15:58
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (278,4 KB)
Data publikacji: 2017-03-24 09:58:35
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1080
P2017-02-17Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń i innych decyzji niezbędnych dla rozbudowy dróg gminnych na ulicach Radosnej, Szerokiej i Gwiezdnej w Tuliszowie wraz z budową oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, budową fragmentu sieci wodociągowej, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.doc (138,5 KB)
Data publikacji: 2017-01-30 13:32:25
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (1 709,0 KB)
Data publikacji: 2017-01-30 13:32:25
Załącznik Odpowiedzi i zmiana SIWZ 02.02.2017.pdf (1 052,9 KB)
Data publikacji: 2017-02-02 13:50:55
Załącznik Informacja z otwarcia ofert 17.02.2017.zip (413,4 KB)
Data publikacji: 2017-02-17 13:37:17
Załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.03.2017.pdf (636,2 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 12:36:16
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 233
R2017-02-13Wykonanie remontu elewacji, remontu pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem, remontu sali gimnastycznej oraz nowej instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (124,0 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 11:14:47
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (189,7 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 11:14:47
Załącznik Dokumentacja techniczna.zip (11 118,5 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 11:14:47
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 19.01.2017.zip (473,4 KB)
Data publikacji: 2017-01-19 12:09:49
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.zip (382,2 KB)
Data publikacji: 2017-02-13 11:59:52
Załącznik Informacja o wyborze oferty 27.02.2017.pdf (579,5 KB)
Data publikacji: 2017-02-27 14:26:10
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (274,6 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 13:46:57
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 789
P2017-02-02Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dzięki budowie instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Siewierz”

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu w BZP.pdf (143,5 KB)
Data publikacji: 2016-12-28 14:10:18
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U. UE nieobowiązkowe.pdf (163,2 KB)
Data publikacji: 2016-12-28 14:10:18
Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (456,3 KB)
Data publikacji: 2016-12-28 14:10:18
Załącznik Program Funkcjonalno-Użytkowy.pdf (2 084,5 KB)
Data publikacji: 2016-12-28 14:10:18
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 12.01.2017.zip (6 026,4 KB)
Data publikacji: 2017-01-12 14:28:14
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 20.01.2017.pdf (4 226,6 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 10:20:58
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 23.01.2017.pdf (393,0 KB)
Data publikacji: 2017-01-23 13:51:24
Załącznik Zmiana treści SIWZ.pdf (800,0 KB)
Data publikacji: 2017-01-30 11:26:41
Załącznik Informacja z otwarcia ofert 02.02.2017.zip (366,4 KB)
Data publikacji: 2017-02-02 13:37:27
Załącznik Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą 24.02.2017.zip (538,1 KB)
Data publikacji: 2017-02-24 11:03:16
Załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.03.2017-3.pdf (591,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 13:23:08
Załącznik Zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf (321,1 KB)
Data publikacji: 2017-03-07 10:30:05
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1234

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij